webinar register page

Webinar banner
ExtremeControl (NAC) zarządzanie dostępem do sieci dla szpitali
Jak ważne jest bezpieczeństwo dla sieci szpitalnej? Dlaczego warto zadbać kompleksowo o bezpieczny dostęp do niej? Jak minimalizować ryzyko utraty danych, które są jednym z największych kapitałów jednostek medycznych?
Rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo i kontrolę infrastruktury jest @Extreme Access Control. Dlaczego?

Drobiazgowo i skrupulatnie analizuje każdą próbę logowania. Kontroluje też kto i w jaki sposób podejmuje próby wejścia do sieci, sprawdza, czy urządzenie, z której loguje się użytkownik ma aktualne wersje systemu operacyjnego i systemów zabezpieczeń oraz czy nie jest nośnikiem złośliwego oprogramowania i nie zawiera innych niepożądanych elementów konfiguracji.

Jeśli to możliwe, automatycznie naprawia lub dostosowuje stację do wymagań sieci, a w razie konieczności przekierowuje połączenie do sieci zastępczej, ogranicza dostęp do wybranych funkcji lub całkowicie odmawia dostępu. Monitoruje stan aktualnie podłączonych urządzeń pod względem polityk bezpieczeństwa i możliwych naruszeń.

Oct 14, 2022 11:00 AM in Warsaw

* Required information
Loading